TIN TỨC NỔI BẬT

GIỚI THIỆU

FIBO CAPITAL

VIỆT NAM

VỀ FIBO CAPITAL VIỆT NAM

Quỹ Đầu tư Fibo Capital Việt Nam là đơn vị uy tín hoạt động trong nhiều lĩnh vực với điểm mạnh là sự kế thừa kinh nghiệm và bản lĩnh đầu tư cùng sự trải nghiệm đa dạng trong vận hành, quản lý các loại hình doanh nghiệp.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

HỆ SINH THÁI

FIBO HOLDINGS

HỆ SINH THÁI FIBO HOLDINGS