ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Là Quỹ Đầu tư với sứ mệnh mang đến cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng cho tất cả khách hàng, đối tác và cổ đông; Fibo Capital Việt Nam luôn tuân thủ hệ thống tiêu chí đầu tư thể hiện từ những quan điểm đầu tư sâu sắc và có giá trị áp dụng trên thương trường.
 

Những quan điểm đầu tư của Fibo Capital Việt Nam được xem là lời giải thích hợp cho bài toán lựa chọn đầu tư. Hệ thống quan điểm đầu tư này chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Fibo Capital Việt Nam, làm cơ sở nền tảng để đưa ra các quyết định đầu tư mang tính chiến lược. Các tiêu chí trong quan điểm đầu tư được hoạch định rõ ràng, có khả năng soi chiếu vào từng dự án/doanh nghiệp để đánh giá mức độ khả thi trong thực tế cũng như dự đoán mức độ phát triển trong tương lai.

Quan điểm đầu tư cũng thể hiện tầm nhìn của Fibo Capital Việt Nam khi tập trung vào các dự án/doanh nghiệp có khả năng phát triển bền vững, tăng trưởng ổn định, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có nhiều biến động do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Quan điểm đầu tư của Fibo Capital Việt Nam

Trong giai đoạn tìm kiếm, tiếp cận và chọn lọc dự án đầu tư dự án, Fibo Capital Việt Nam chú trọng kỹ năng đánh giá năng lực của nhân sự quản lý và nguyên tắc trong các điều khoản đầu tư. Các dự án Fibo Capital Việt Nam lựa chọn đầu tư đều là những dự án có đội ngũ lãnh đạo đầy đủ tố chất và khả năng quản lý, vận hành tốt, có tiềm năng đạt được kết quả như mong muốn. Chúng tôi tập trung vào các dự án mang tính dài hạn và tăng trưởng bền vững, tạo giá trị thặng dư cho xã hội, nằm trong nhóm ngành trọng yếu của nền kinh tế như: sản xuất, nông nghiệp bền vững, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục.

Fibo Capital Việt Nam cũng ưu tiên đầu tư vào nhóm các dự án sở hữu mô hình nhân chuỗi, có khả năng mở rộng cao, có lợi thế kinh doanh ngành hoặc nhiều thế mạnh khác,…

Tới nay, Fibo Capital Việt Nam đã và đang triển khai một số dự án chất lượng, nhiều tiềm năng phát triển, thể hiện đúng chiến lược và triết lý đầu tư của mình, như: Dự án Doanh nhân Phượng Hoàng – nền tảng kết nối doanh nghiệp; Dự án Nature Key Retreat – Chuỗi lưu trú trải nghiệm thiên nhiên hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc và kết nối con người với tự nhiên; Dự án Bất động sản The Fusion (Bà Rịa Vũng Tàu), Dự án chợ Châu Cầu (Bắc Ninh),…

Dự án The Fusion

Dự án chuỗi chăm sóc sức khỏe cộng đồng: chuỗi lưu trú trải nghiệm thiên nhiên Nature Key Retreat

 

Dự án phát triển nền tảng kết nối doanh nghiệp: Doanh nhân Phượng Hoàng

Việc đánh giá và nhìn nhận các dự án/doanh nghiệp luôn được soi chiếu vào hệ thống quan điểm đầu tư để kịp thời điều chỉnh và đưa ra những quyết định phù hợp trong từng giai đoạn. Điều này cũng khẳng định Quỹ Đầu tư Fibo Capital Việt Nam có tầm nhìn rõ ràng và đường hướng đầu tư đúng đắn. Dựa vào đó, những dự án/doanh nghiệp “bắt tay” thuận lợi với Fibo Capital Việt Nam luôn được kỳ vọng sẽ tạo nên những bước nhảy vọt đáng kể, thúc đẩy sự phát triển chung vì một Việt Nam thịnh vượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *