Tên dự án đầu tư:

Nature key Retreat

Quỹ:

Fibo Capital

Chuyên viên phụ trách:

Nguyễn Hồng Nam Phương

Tên dự án đầu tư:

naturekey.vn

NATURE KEY RETREAT – CHUỖI LƯU TRÚ TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN

Nature Key Retreat Hy Cương – trải nghiệm văn hóa và giáo dục kĩ năng sống  giữa thiên nhiên
Nature Key Retreat – Hướng tới lối sống xanh, sạch, chăm sóc sức khỏe và thân – tâm – trí

Với phương châm đầu tư kinh doanh vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước và sự thịnh vượng cho cổ đông; Fibo Capital hướng tới triển khai dự án chuỗi chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong đó, chuỗi lưu trú trải nghiệm thiên nhiên Nature Key Retreat là một trong những sản phẩm dịch vụ nổi bật, mang sứ mệnh kết nối con người với tự nhiên, cân bằng sinh thái và môi trường sống.

Với Nature Key Retreat, Fibo Capital triển khai áp dụng mô hình hợp tác sở hữu chéo: hợp tác kinh doanh với các chủ sở hữu resort, khu du lịch trên toàn quốc (đã hoàn thiện hạ tầng dịch vụ hoặc đang khai thác nhưng không hiệu quả), nhằm phát huy tối đa những tiềm năng sẵn có và mang lại hiệu quả tối ưu.
 
Nature Key Retreat được phát triển dựa trên 5 giá trị cốt lõi:
  • Địa phương hóa
  • Trải nghiệm độc nhất
  • Tiêu chuẩn hóa: dịch vụ chuẩn 3 sao quốc tế
  • Linh hoạt: dịch vụ linh hoạt, sáng tạo
  • Bền vững: bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn di sản.

HỆ SINH THÁI

FIBO HOLDINGS

HỆ SINH THÁI FIBO HOLDINGS